Als ondernemer ben je trots op wat je in de afgelopen jaren hebt neergezet. Natuurlijk is dat terecht. Soms kom je echter in een situatie waarbij het bedrijfsresultaat flink is teruggelopen en het bedrijf een deel van zijn waarde is verloren. Vooral externe partijen kunnen met een negatief oog naar deze situatie kijken. Banken, leveranciers en aandeelhouders kunnen het vertrouwen verliezen. Dit staat jouw plannen als ondernemer in de weg.

In de meeste gevallen start de eigenaar pas met een veranderingstraject als het verlies de cashflow heeft doen opdrogen. Wanneer deze situatie zich voordoet is het kwaad vaak al geschied. Je staat met de rug tegen de muur en ook de thuissituatie lijdt vaak al onder de financiële en emotionele druk.

Een goed turn-aroundplan kan het tij keren. Met een turn-around realiseer je een veranderingstraject binnen een organisatie. Hierbij wordt een verliesgevende situatie omgezet in een winstgevende situatie. Ædificem begeleidt ondernemers in een crisissituatie en weet met het oog op de lange termijn tijdens een turn-around de juiste beslissingen te nemen. Om dit traject samen te doorlopen gaan wij aan de slag met de volgende 10 stappen:

Turn-around programma

1

Cashflow prognose

Met een cashflowprognose maak je de inkomsten en uitgaven voor de komende maanden inzichtelijk. Deze prognose wordt voor een deel bepaald door de crediteuren en debiteuren. Als we verder vooruit kijken, maken wij gebruik van bepaalde aannames. We weten inmiddels hoe het ervoor staat met de liquiditeit van de onderneming. Aan de hand van deze liquiditeitspositie kunnen wij een tijdlijn opstellen. Binnen dit tijdsbestek moet de turn-around gerealiseerd worden.

Wanneer de liquiditeit van de onderneming zwaar onder druk staat, kunnen wij besluiten om in gesprek te gaan met schuldeisers. Met deze schuldeisers proberen wij betalingsafspraken te maken om zodoende het tijdsbestek waarin de verandering moet plaatsvinden te verlengen.

2

Kostenanalyse

Tijdens een kostenanalyse kijken we hoe de onderneming financieel is opgebouwd. We kijken naar de gerealiseerde omzet en bepalen hoe de verhouding directe en indirecte kosten ligt. Daarna gaan we met een stofkam door de gemaakte kosten en bepalen welke noodzakelijk en welke overbodig zijn.

3

Procesanalyse

In deze fase stellen we een procesanalyse op en kijken we naar de correlatie tussen de gemaakte kosten en gevoerde bedrijfsprocessen. We proberen de kosten zoveel mogelijk toe te delen aan een gespecificeerd bedrijfsproces. Op die manier maken we inzichtelijk waar geld verdiend en waar geld verloren wordt.

4

Kosten budget

De kostenanalyse gaan wij in samenhang met de procesanalyse omzetten naar budgetten. We onderzoeken hier wat elk deel van een bedrijfsproces gaat kosten. Ook kijken we naar welke kosten wel, en welke kosten niet gemaakt worden.

5

Procesoptimalisatie

Het proces wordt met de procesanalyse in correlatie met het opgestelde kostenbudget toekomstbestendig gemaakt. Hierbij worden de processen die te veel geld kosten geoptimaliseerd, uitbesteed of afgestoten. De processen die goed draaien worden geoptimaliseerd of uitgebreid. Hier komt een ideaalproces uit. Uiteindelijk bepalen deze processen de winstmarge binnen het bedrijf.

6

GAP-analyse

Het verschil tussen de procesanalyse en het ideaalproces vergelijken wij in een zogeheten GAP-analyse. Elke verschil wordt beschreven en in een to-do-lijst gezet. Met deze to-do’s gaan wij later gestructureerd aan de slag.

7

Turn-around strategie

In dit plan verwerken wij de eerder opgestelde to-do-lijst. Aan elke to-do wordt een tijd, een prioriteit en een verantwoordelijke manager gekoppeld die de taken gaat uitvoeren. Dit alles wordt verwerkt in de strategie. Deze beschreven strategie vormt het turn-aroundplan.

8

Implementatie

Tijdens de implementatie gaan wij aan de slag met het turn-aroundplan. Gedurende de uitvoering blijven we het plan bijschaven. Dit doen wij, omdat er vrijwel altijd hobbels op de weg verschijnen die niet ingecalculeerd kunnen worden. Deze hobbels vormen geen probleem, zolang we blijven anticiperen en de strategie als houvast blijven gebruiken om de juiste koers te varen.

9

Verbetertraject

Een plan compleet foutloos implementeren is vrijwel onmogelijk. Daarom voeren wij gaandeweg een verbetersessie uit, waarin we de uitvoering analyseren en verbeteren.

10

Optimalisatie

Het optimalisatietraject gaat verder waar het verbetertraject stopt. Het gaat in deze laatste fase om de details, die uiteindelijk voor een verhoging van de winst gaan zorgen. Ook de kleinste foutjes moeten gelimiteerd worden, immers: “the devil is in the details”.

Met behulp van deze stappen begeleidt Ædificem de organisatie bij organisatorische wijzigingen. Daarbij ondersteunen we – indien nodig – bij het doorvoeren van de veranderingen. Zo realiseren we met een elkaar een succesvolle turn-around.

"Zonder Aedificem zou de groei nooit zo goed zijn gelukt. Achteraf zie ik pas hoe waardevol een financieel strategisch adviseur is."

"Tijdens onze samenwerking kwam ik er achter dat groei met een financieel dashboard zoveel effectiever is dan door zelf op gevoel aan mijn eigen organisatie te blijven sleutelen."

Ik wil meer weten over financieel management

Meer weten over het opzetten en optimaliseren van het financieel management, vraag vrijblijvend een gesprek aan.

De creatie en realisatie van waarde