Het kopen of verkopen van een onderneming, daar ben je niet elke dag mee bezig. Als dat nieuw voor je is dan is het goed mogelijk dat je hier een hoop vragen over hebt. Op een aantal van die vragen vind je hieronder antwoord. Heb je nog meer vragen? Neem dan gerust contact op.

Het verkoopklaar maken van uw onderneming betekent dat je alle voorbereidingen doet die nodig zijn voordat een verkoopproces wordt gestart. Deze voorbereiding bestaat uit een grondige analyse van jouw bedrijf: de sterktes, maar ook de zwaktes, risico’s en kansen. Uit ervaring weten wij dat een goede voorbereiding een succesvolle verkoop aanzienlijk vergroot.

De waarde van je onderneming kan op diverse manieren berekend worden. Elke methode heeft voor- en nadelen. De meest voorkomende methodes zijn waarderingen op basis van:

 • Multiples: bijvoorbeeld 5x de nettowinst of 4 x EBITDA
 • Discounted cashflow (DCF-)methode: op basis van kasstromen in de toekomst
 • Intrinsieke waarde: een momentopname van de feitelijke waarde, denk aan gebouwen, machines, voorraden etc.
 • Rentabiliteitswaarde: de genormaliseerde winsten (verleden en toekomst) deel je door het vereiste rendement op het eigen vermogen

Een multiple is eenvoudig maar het nadeel is dat dit is gebaseerd op historische cijfers. Terwijl winsten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst.

Een discounted cashflow is ingewikkeld om te maken en is niet geheel opbjectief. Omdat deze methode is gebaseerd op toekomstige verwachtingen wordt deze wel als veel betrouwbaarder gezien. Banken hechten bijvoorbeeld veel waarde aan deze methode.

De intrinsieke waarde wordt vooral toegepast bij slecht lopende ondernemingen. Daarbij zit de waarde enkel in bestaande bezittingen. Het zegt echter niets over de potentie in de toekomst.

Bij de rentabiliteitswaarde ga je er van uit dat winsten niet stijgen of dalen, dat is niet reëel. Wel is het een eenvoudigere manier dan de DCF-methode.

De diverse waarderingsmethoden leiden tot verschillende uitkomsten. Welke het beste bij jou past hangt af van vele factoren. Het belangrijkste is dat potentiële kopers niet afhaken omdat de prijs niet reëel is.

Er zijn verschillende methodes om je bedrijf te verkopen. Dat hangt af van de reden waarom je wil verkopen, aan wie en hoe snel. Je kan begrijpen dat een bedrijf verkopen aan een eigen medewerker (management buy out) anders werkt dan het bedrijf verkopen aan een internationaal investeringsfonds. Op de pagina ‘diensten’ vindt je verschillende stappenplannen hoe wij daar mee om gaan.

Dat is een hele persoonlijke vraag. Het antwoord hierop heeft altijd te maken met de reden waarom je wil verkopen. De wens om (deels) te verkopen kan te maken hebben met privéomstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan stress, ziekte of zaken die spelen binnen de familiekring. Dan kan jij zelf vaak het beste moment kiezen.

Heb je de wens om te verkopen om zo maximaal financieel rendement te realiseren? Dan is het beste moment afhankelijk van de stand van zaken binnen de organisatie, de gewenste koper en de situatie van de kopersmarkt.

Momenteel zitten we in een positieve kopersmarkt. Er is enorm veel kapitaal beschikbaar om transacties uit te voeren en de gemiddelde koopprijs is stijgend. We helpen je graag om te ontdekken wat voor jou het beste moment voor verkoop is. Neem gerust contact op of vul zelf de quickscan in. 

Bij een management buy in koopt een kandidaat van buiten de organisatie zich in. Bij een management buy out koopt een medewerker van binnen de organisatie zich in. Beide manieren van verkoop hebben voor- en nadelen.

Bj het verkoopklaar maken van een onderneming wordt vaak in eerste instantie gekeken naar een goede, op de verkoop gerichte juridische en fiscale structuur. Daarnaast is het belangrijk om de administratie op orde te hebben. Echter, een goed verkoopklaar-traject gaat veel verder. Denk hierbij aan de staat van het gebouw, de inventaris en bedrijfsmiddelen of de mate waarin de onderneming afhankelijk is van de DGA. Het verhogen van kansen én verlagen van risico’s vertaalt zich direct in een beter vertrouwen in en waardering van het bedrijf. Is het mogelijk om een bedrijf te verkopen dat niet verkoopklaar is? Ja, de marktomstandigheden kunnen voor een koper aanleiding zijn om puur vanuit strategische overwegingen een bedrijf te kopen en daarbij eventuele tekortkomingen op de koop toe te nemen. Is het verstandig? Nee. Je loopt veel risico op een mislukt proces en een te lage prijs.

Een due diligence onderzoek wordt ook wel een boekenonderzoek genoemd, en richt zich op het vaststellen van de juistheid van de aan de koper gepresenteerde informatie. Tijdens dit onderzoek wordt in beeld gebracht wat de risico's en kansen zijn van de onderneming. Normaal gesproken richt een due diligence onderzoek zich op de financiële, fiscale, juridische en commerciële kant van de onderneming. Dit kan worden uitgebreid met milieu, intelectueel eigendom, personeel en IT. Een due diligence onderzoek moet voorkomen dat er na aankoop 'lijken uit de kast' komen.

Een informatiememorandum is een uitgebreid document waarin alle ins en outs van een bedrijf staan beschreven. Hiermee wordt een potentiële koper, na het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring, geïnformeerd. Zo krijgt de koper een goed beeld van het bedrijf en op basis van deze informatie is hij in staat m een eerste prijs of prijsrange te bepalen.

Er zijn diverse methoden om een overname te financieren. Voorheen werd een financiering vaak aangevraagd bij een bank. Binnen het Mkb blijkt een bancaire financiering vaak lastig te regelen. Tegenwoordig wordt er daarom veel gebruik gemaakt van een stapelfinanciering. Dat houdt in dat je de financiering opbouwt vanuit diverse kredietverstrekkers. Denk bijvoorbeeld aan de bank, de verkoper met een achtergestelde lening en een crowdfunding. Er zijn diverse mogelijkheden, laat je daarom goed adviseren.

Eén van de manieren om een overname te financieren is door middel van een earn out regeling. Bij een earn out wil de koper een koopprijs betalen die afhankelijk is van toekomstige resultaten van de onderneming. Het voordeel hiervan is dat de koper meer werkkapitaal tot zijn beschikking heeft en niet de volle pond bij overdracht hoeft te betalen. Daarnaast geniet ook de verkoper van het rendement dat wordt gemaakt in de toekomst. Let wel op: de voorwaarden rondom een earn out regeling moeten goed op papier staan. Toekomstige winsten zijn namelijk makkelijk te beïnvloeden.

Dat hangt sterk af van de status van de onderneming en de ambitie van de ondernemer. In de praktijk blijkt dat een goede voorbereiding ca. 9 tot 16 maanden in beslag neemt. Is er ook een fiscaal/juridische herstructurering nodig dan zal dit 3 tot 5 jaar voor bedrijfsoverdracht doorgevoerd moeten worden.

Een buy and build strategie is een ondernemingsplan met daarin een uitwerking van de groeistrategie door overnames. Hierin staan bijvoorbeeld de doelen die je wil bereiken met een overname, het tijdspad, de focus en de verkoperscriteria. Neem gerust contact op om hier meer over te horen. 

Uit onderzoek blijkt dat groei door overname vele malen succesvoller is dan autonome groei. Autonome groei veroorzaakt vaak inefficiëntie en een steeds toenemend kostenhuis. Er zijn namelijk vaak extra investeringen nodig in mankracht, sales en de ondersteunende processen. Bij groei door overname doe je het tegenovergestelde. Daar focus je op synergie en kostenreductie. Hierdoor is de winst uiteindelijk vaak vele malen hoger en is de doorlooptijd waarin je dit realiseert vele malen korter.

Dat hangt helemaal af van jouw eigen interne kwaliteiten en jouw toekomststrategie. Heb je zelf al een hele sterke basis over de volle breedte en wil je hierop voort bouwen? Dan kan het aantrekkelijk zijn om een relatief slecht lopend bedrijf over te nemen waarna je dit met jouw kwaliteiten in korte tijd naar een hoger niveau kan brengen. Mis je expertise op een bedrijfsonderdeel, dan zoek je dat in een geschikte overnamekandidaat. Een ander voorbeeld is wanneer je de concurrentiedruk wil verlagen. Kortom, het hangt af van jouw toekomststrategie. Een goed uitgedachte buy and build strategie is daarmee onmisbaar.

Zeker niet. Natuurlijk is dit afhankelijk van de resultaten van jouw overnamekandidaat, maar er zijn legio mogelijkheden om relatief eenvoudig zonder inbreng van eigen vermogen overnames uit te voeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een herfinanciering van assets of een earn out regeling waarbij je een bedrijf koopt zonder inbreng van eigen geld. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact op.

Hoe beter je bent voorbereidt, hoe korter de doorlooptijd van een overname. Doorgaans duurt een overnameproces ongeveer 6 maanden. 

Een overname, net als een verkoop, vraagt om specialistische kennis. Een allround adviseur komt al snel ervaring en kennis te kort. Doorgaans sluiten de volgende specialisten aan bij een overnameproces:

 • Een overnameadviseur
 • Een fusie en overname advocaat
 • Een fiscalist
 • Een due diligence onderzoeker
 • Een accountant

Bij een internationale overname komen een aantal andere succescriteria kijken dan bij een overname binnen Nederland. Dit is met name het geval wanneer je nog niet internationaal actief bent. De belangrijkste succesfactor voor een internationale overname is het vinden van de juiste adviseur die kennis heeft van grensoverschrijdende deals. Die adviseur zal je verbinden met zijn netwerk van de juiste lokale specialisten die je wegwijs maken door alle fiscale en juridische regelgeving heen om jouw overname tot een succes te maken.

Het verkoopklaar maken van uw onderneming betekent dat je alle voorbereidingen doet die nodig zijn voordat een verkoopproces wordt gestart. Deze voorbereiding bestaat uit een grondige analyse van jouw bedrijf: de sterktes, maar ook de zwaktes, risico’s en kansen. Uit ervaring weten wij dat een goede voorbereiding een succesvolle verkoop aanzienlijk vergroot.

De waarde van je onderneming kan op diverse manieren berekend worden. Elke methode heeft voor- en nadelen. De meest voorkomende methodes zijn waarderingen op basis van:

 • Multiples: bijvoorbeeld 5x de nettowinst of 4 x EBITDA
 • Discounted cashflow (DCF-)methode: op basis van kasstromen in de toekomst
 • Intrinsieke waarde: een momentopname van de feitelijke waarde, denk aan gebouwen, machines, voorraden etc.
 • Rentabiliteitswaarde: de genormaliseerde winsten (verleden en toekomst) deel je door het vereiste rendement op het eigen vermogen

Een multiple is eenvoudig maar het nadeel is dat dit is gebaseerd op historische cijfers. Terwijl winsten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst.

Een discounted cashflow is ingewikkeld om te maken en is niet geheel opbjectief. Omdat deze methode is gebaseerd op toekomstige verwachtingen wordt deze wel als veel betrouwbaarder gezien. Banken hechten bijvoorbeeld veel waarde aan deze methode.

De intrinsieke waarde wordt vooral toegepast bij slecht lopende ondernemingen. Daarbij zit de waarde enkel in bestaande bezittingen. Het zegt echter niets over de potentie in de toekomst.

Bij de rentabiliteitswaarde ga je er van uit dat winsten niet stijgen of dalen, dat is niet reëel. Wel is het een eenvoudigere manier dan de DCF-methode.

De diverse waarderingsmethoden leiden tot verschillende uitkomsten. Welke het beste bij jou past hangt af van vele factoren. Het belangrijkste is dat potentiële kopers niet afhaken omdat de prijs niet reëel is.

Er zijn verschillende methodes om je bedrijf te verkopen. Dat hangt af van de reden waarom je wil verkopen, aan wie en hoe snel. Je kan begrijpen dat een bedrijf verkopen aan een eigen medewerker (management buy out) anders werkt dan het bedrijf verkopen aan een internationaal investeringsfonds. Op de pagina ‘diensten’ vindt je verschillende stappenplannen hoe wij daar mee om gaan.

Dat is een hele persoonlijke vraag. Het antwoord hierop heeft altijd te maken met de reden waarom je wil verkopen. De wens om (deels) te verkopen kan te maken hebben met privéomstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan stress, ziekte of zaken die spelen binnen de familiekring. Dan kan jij zelf vaak het beste moment kiezen.

Heb je de wens om te verkopen om zo maximaal financieel rendement te realiseren? Dan is het beste moment afhankelijk van de stand van zaken binnen de organisatie, de gewenste koper en de situatie van de kopersmarkt.

Momenteel zitten we in een positieve kopersmarkt. Er is enorm veel kapitaal beschikbaar om transacties uit te voeren en de gemiddelde koopprijs is stijgend. We helpen je graag om te ontdekken wat voor jou het beste moment voor verkoop is. Neem gerust contact op of vul zelf de quickscan in. 

Bij een management buy in koopt een kandidaat van buiten de organisatie zich in. Bij een management buy out koopt een medewerker van binnen de organisatie zich in. Beide manieren van verkoop hebben voor- en nadelen.

Bj het verkoopklaar maken van een onderneming wordt vaak in eerste instantie gekeken naar een goede, op de verkoop gerichte juridische en fiscale structuur. Daarnaast is het belangrijk om de administratie op orde te hebben. Echter, een goed verkoopklaar-traject gaat veel verder. Denk hierbij aan de staat van het gebouw, de inventaris en bedrijfsmiddelen of de mate waarin de onderneming afhankelijk is van de DGA. Het verhogen van kansen én verlagen van risico’s vertaalt zich direct in een beter vertrouwen in en waardering van het bedrijf. Is het mogelijk om een bedrijf te verkopen dat niet verkoopklaar is? Ja, de marktomstandigheden kunnen voor een koper aanleiding zijn om puur vanuit strategische overwegingen een bedrijf te kopen en daarbij eventuele tekortkomingen op de koop toe te nemen. Is het verstandig? Nee. Je loopt veel risico op een mislukt proces en een te lage prijs.

Een due diligence onderzoek wordt ook wel een boekenonderzoek genoemd, en richt zich op het vaststellen van de juistheid van de aan de koper gepresenteerde informatie. Tijdens dit onderzoek wordt in beeld gebracht wat de risico's en kansen zijn van de onderneming. Normaal gesproken richt een due diligence onderzoek zich op de financiële, fiscale, juridische en commerciële kant van de onderneming. Dit kan worden uitgebreid met milieu, intelectueel eigendom, personeel en IT. Een due diligence onderzoek moet voorkomen dat er na aankoop 'lijken uit de kast' komen.

Een informatiememorandum is een uitgebreid document waarin alle ins en outs van een bedrijf staan beschreven. Hiermee wordt een potentiële koper, na het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring, geïnformeerd. Zo krijgt de koper een goed beeld van het bedrijf en op basis van deze informatie is hij in staat m een eerste prijs of prijsrange te bepalen.

Er zijn diverse methoden om een overname te financieren. Voorheen werd een financiering vaak aangevraagd bij een bank. Binnen het Mkb blijkt een bancaire financiering vaak lastig te regelen. Tegenwoordig wordt er daarom veel gebruik gemaakt van een stapelfinanciering. Dat houdt in dat je de financiering opbouwt vanuit diverse kredietverstrekkers. Denk bijvoorbeeld aan de bank, de verkoper met een achtergestelde lening en een crowdfunding. Er zijn diverse mogelijkheden, laat je daarom goed adviseren.

Eén van de manieren om een overname te financieren is door middel van een earn out regeling. Bij een earn out wil de koper een koopprijs betalen die afhankelijk is van toekomstige resultaten van de onderneming. Het voordeel hiervan is dat de koper meer werkkapitaal tot zijn beschikking heeft en niet de volle pond bij overdracht hoeft te betalen. Daarnaast geniet ook de verkoper van het rendement dat wordt gemaakt in de toekomst. Let wel op: de voorwaarden rondom een earn out regeling moeten goed op papier staan. Toekomstige winsten zijn namelijk makkelijk te beïnvloeden.

Dat hangt sterk af van de status van de onderneming en de ambitie van de ondernemer. In de praktijk blijkt dat een goede voorbereiding ca. 9 tot 16 maanden in beslag neemt. Is er ook een fiscaal/juridische herstructurering nodig dan zal dit 3 tot 5 jaar voor bedrijfsoverdracht doorgevoerd moeten worden.

Een buy and build strategie is een ondernemingsplan met daarin een uitwerking van de groeistrategie door overnames. Hierin staan bijvoorbeeld de doelen die je wil bereiken met een overname, het tijdspad, de focus en de verkoperscriteria. Neem gerust contact op om hier meer over te horen. 

Uit onderzoek blijkt dat groei door overname vele malen succesvoller is dan autonome groei. Autonome groei veroorzaakt vaak inefficiëntie en een steeds toenemend kostenhuis. Er zijn namelijk vaak extra investeringen nodig in mankracht, sales en de ondersteunende processen. Bij groei door overname doe je het tegenovergestelde. Daar focus je op synergie en kostenreductie. Hierdoor is de winst uiteindelijk vaak vele malen hoger en is de doorlooptijd waarin je dit realiseert vele malen korter.

Dat hangt helemaal af van jouw eigen interne kwaliteiten en jouw toekomststrategie. Heb je zelf al een hele sterke basis over de volle breedte en wil je hierop voort bouwen? Dan kan het aantrekkelijk zijn om een relatief slecht lopend bedrijf over te nemen waarna je dit met jouw kwaliteiten in korte tijd naar een hoger niveau kan brengen. Mis je expertise op een bedrijfsonderdeel, dan zoek je dat in een geschikte overnamekandidaat. Een ander voorbeeld is wanneer je de concurrentiedruk wil verlagen. Kortom, het hangt af van jouw toekomststrategie. Een goed uitgedachte buy and build strategie is daarmee onmisbaar.

Zeker niet. Natuurlijk is dit afhankelijk van de resultaten van jouw overnamekandidaat, maar er zijn legio mogelijkheden om relatief eenvoudig zonder inbreng van eigen vermogen overnames uit te voeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een herfinanciering van assets of een earn out regeling waarbij je een bedrijf koopt zonder inbreng van eigen geld. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact op.

Hoe beter je bent voorbereidt, hoe korter de doorlooptijd van een overname. Doorgaans duurt een overnameproces ongeveer 6 maanden. 

Een overname, net als een verkoop, vraagt om specialistische kennis. Een allround adviseur komt al snel ervaring en kennis te kort. Doorgaans sluiten de volgende specialisten aan bij een overnameproces:

 • Een overnameadviseur
 • Een fusie en overname advocaat
 • Een fiscalist
 • Een due diligence onderzoeker
 • Een accountant

Bij een internationale overname komen een aantal andere succescriteria kijken dan bij een overname binnen Nederland. Dit is met name het geval wanneer je nog niet internationaal actief bent. De belangrijkste succesfactor voor een internationale overname is het vinden van de juiste adviseur die kennis heeft van grensoverschrijdende deals. Die adviseur zal je verbinden met zijn netwerk van de juiste lokale specialisten die je wegwijs maken door alle fiscale en juridische regelgeving heen om jouw overname tot een succes te maken.

Ik wil meer weten over financieel management

Meer weten over het opzetten en optimaliseren van het financieel management, vraag vrijblijvend een gesprek aan.

De creatie en realisatie van waarde