Elke onderneming doorgaat verschillende levensfases. Elke fase vraagt om andere aansturing en heeft andere uitdagingen. Dit geldt niet alleen voor de onderneming, maar ook voor jou als ondernemer. Door diverse redenen kan het zijn dat je behoefte hebt aan ruimte voor een nieuw begin.

De verkoop van je bedrijf kan je zowel financieel als in tijd de mogelijkheid op een nieuw begin bieden. Zo kan het einde van iets moois de start zijn van iets nieuws. Of dit nu de start is van een nieuwe onderneming of de stap naar pensioen. Aedificem helpt je gedurende deze reis met het nemen van de juiste beslissingen. Je bedrijf verkopen doe je namelijk niet elke dag.

Route naar succes

Een succesvolle verkoop vraagt om nauwkeurige begeleiding. Veel adviseurs en accountants die je hierbij kunnen helpen starten bij het verkooptraject. Wij doen dat niet. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het succes van verkoop en de hoogte van de bedrijfswaarde afhangt van de voorbereiding. Daarom volgen we onderstaand stappenplan, speciaal afgestemd op een Mkb-bedrijf.

Oriëntatie

1

Inventarisatie


Wanneer je de 'voorbereiding bedrijf verkopen' hebt doorlopen slaan we deze stap over. Wanneer het voor jou belangrijk is om toch direct het verkooptraject te starten en het verkoopklaar-programma over te slaan dan starten we met een inventarisatie. Hierin bespreken we de exit-strategie en belangrijke thema’s zoals de reden voor verkoop, de juridische structuur, belangrijke stakeholders en de gewenste doorlooptijd. Zo ontstaat een helder beeld over wat we willen bereiken met elkaar.

2

Profielschets

Om een potentiële koper te informeren en te enthousiasmeren stellen we een geanonimiseerde 'teaser' op. Daarnaast leggen we alle relevante informatie over de propositie vast in een informatie memorandum. Hierin staan alle belangrijke zaken zoals de historie, de organisatie, de markt en de financiën beschreven.

3

Waardering

De waarde van een bedrijf kan vastgesteld worden met diverse methodieken. Zo kan je kijken naar marktmultiples, de rentabiliteitswaarde of bijvoorbeeld door te kijken naar toekomstige kasstromen. Welke methodiek het beste aansluit is afhankelijk van de onderneming en de historie. Aedificem gebruikt de best passende methodiek om de waarde te berekenen.

4

Selectie

Nu alle informatie beschikbaar is, wordt het netwerk van Aedificem, zowel nationaal als internationaal, benut om de juiste koper te vinden. Omdat we de organisatie inmiddels vanuit de binnenkant kennen weten we vaak precies wie daar het beste bij past. Na de interesse gewekt te hebben door een 'teaser' wordt het informatie memorandum na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring gedeeld.

Acquisitie

5

Onderhandeling

De potentiële koper heeft inmiddels voldoende informatie om zijn interesse om te zetten in een indicatief bod. Tijdens deze fase werken we aan een voorlopige koopovereenkomst waarin alle relevante uitgangspunten voor u en de koper worden uit onderhandeld. In de voorbereiding hierop heeft Aedificem een dataroom ingericht met alle relevante informatie en onderbouwing. 

6

Due diligence - boekenonderzoek

Natuurlijk wil de koper verder onderzoek doen of alle informatie die hij heeft ontvangen klopt. Hiervoor voert hij een 'due diligence' onderzoek uit.

Nazorg

7

Verkoop

Op basis van de resultaten van het onderzoek van de koper maken we een definitieve koopovereenkomst op. Vervolgens leggen we dit voor aan de notaris en sluiten we de verkoop officieel af met een borrel. Aedificem blijft ook na dit feestelijke moment ondersteunen met nazorg, zoals de financiering en communicatie.

8

Ruimte voor een nieuw begin

Na een intensieve samenwerking is het doel behaald. De overdracht is een succes en er breekt voor u als ondernemer een nieuwe periode aan. Ruimte, zowel financieel als in tijd, om te doen waar u van droomt.

"Zonder Aedificem zou de groei nooit zo goed zijn gelukt. Achteraf zie ik pas hoe waardevol een financieel strategisch adviseur is."

"Tijdens onze samenwerking kwam ik er achter dat groei met een financieel dashboard zoveel effectiever is dan door zelf op gevoel aan mijn eigen organisatie te blijven sleutelen."

Ik wil meer weten over financieel management

Meer weten over het opzetten en optimaliseren van het financieel management, vraag vrijblijvend een gesprek aan.

De creatie en realisatie van waarde